Jun 20, 2018   10:46 p.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh schémy pre optimálne bezkolízne riadenie vozidla
State of topic: approved (prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Gulan, PhD.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Institute of automation, measurement and applied informatics - FME
Max. no. of students: 1
Academic year:2016/2017
Proposed by: Ing. Martin Gulan, PhD.
Summary: Predmetom práce je oboznámenie sa a využitie prostriedkov teórie automatického riadenia v úlohe optimálneho vyhýbania sa vozidla definovaným prekážkam s ohľadom na sledovanie požadovanej trajektórie, programová implementácia a simulačné overenie funkčnosti riadiacej schémy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-AISP Automation and Informatics of Machines and Processes-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.