22. 10. 2019  2:54 Sergej
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Generovanie hudby pomocou umelej inteligencie
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Matej Rábek
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Matej Rábek
Abstrakt: Cieľom práce je preskúmať rôzne prístupy algoritmickej kompozície hudby a porovnať ich výhody a nevýhody. Proces generovania zahŕňa voľbu tónov na základe pravdepodobnosti ich výskytu v kontexte skladby. Implementácia zvoleného riešenia demonštruje využiteľnosť tejto techniky ale aj jej obmedzenia.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.