Aug 24, 2019   10:35 p.m. Bartolomej
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Generovanie hudby pomocou umelej inteligencie
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Matej Rábek
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Matej Rábek
Summary: Cieľom práce je preskúmať rôzne prístupy algoritmickej kompozície hudby a porovnať ich výhody a nevýhody. Proces generovania zahŕňa voľbu tónov na základe pravdepodobnosti ich výskytu v kontexte skladby. Implementácia zvoleného riešenia demonštruje využiteľnosť tejto techniky ale aj jej obmedzenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.