Jun 18, 2018   3:54 a.m. Vratislav
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Model predictive torque vectoring control for the SGT-FE17 racing car
State of topic: approved (prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Gulan, PhD.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Institute of automation, measurement and applied informatics - FME
Max. no. of students: 1
Academic year:2016/2017
Proposed by: Ing. Martin Gulan, PhD.
Summary: Zadanie práce možno zhrnúť do nasledujúcich bodov: 1. štúdium základov dynamiky vozidla a problematiky optimálneho rozloženia krútiaceho momentu vo vozidle, prehľad prístupov riadenia v tejto oblasti; 2. formulácia matematického modelu dvojstopej dynamiky vozidla, s uvažovaním vhodného modelu pneumatiky, príp. aerodynamických síl vyplývajúcich z dizajnu reálneho vozidla (študentská elektrická formula); 3. simulačná validácia modelu, príp. porovnanie s reálnymi dátami; 4. návrh regulátora pre optimálne rozloženie krútiaceho momentu na zadnej náprave umožňujúce dosiahnutie maximálnej rýchlosti počas prejazdu vozidla zákrutou s rešpektovaním definovaných ohraničení; 5. softvérová implementácia a simulačné testovanie/porovnanie riadiacich algoritmov (PID, LQ, MPC, ...); 6. analýza možnosti praktickej implementácie vybraného riadiaceho algoritmu na vnorenú mikropočítačovú výpočtovú platformu (STM, Arduino, a pod.), a následnej implementácie do riadiacej jednotky vozidla.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AISP Automation and Informatics of Machines and Processes-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.