Jun 20, 2018   5:35 p.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Chladenie pivných plechoviek zeolitovým chladičom
State of topic: approved (prof. Ing. František Urban, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Ústav energetických strojov a zariadení - FME
Max. no. of students: 1
Academic year:2016/2017
Proposed by: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Summary: 1. Navrhnúť adsorpčný chladič pivných plechoviek s pracovnými látkami zeolit - voda ako prenosné zariadenie schopné chladiť naraz 4 plechovky. Chladivo (absorbát) je voda, absorbent zeolit typu Y alebo typu s obdobnými adsorpčnými vlastnosťami. 2.Zariadenie koncepčne navrhnúť na chladiacu prevádzku mimo siete elektrickej energie. Chladiaci proces má byť spustiteľný kedykoľvek. Regeneračná teplota zeolitu je 220°C. 3. Kapacita chladiča je aspoň 10 plechoviek bez regenerácie zeolitového lôžka. Vákuovanie sa predpokladá externou vývevou (ručnou), ktorá nie je súčasťou zariadenia. Hodnota vákua sa predpokladá 4 mbar. 4.Koncové teploty nápojov (piva) sa predpokladajú na úrovni cca 10 °C Uvažovať s chladením v letných mesiacoch
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ESZ Thermal Power Engineering Machinery and Equipment-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.