Jun 20, 2018   5:34 p.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Klimatizácia rodinného domu studenou studničnou vodou
State of topic: approved (prof. Ing. František Urban, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Ústav energetických strojov a zariadení - FME
Max. no. of students: 1
Academic year:2016/2017
Proposed by: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Summary: 1.Navrhnúť a vypočítať klimatizačný (chladiaci) systém rodinného domu využívajúci ako chladiace médium a zdroj chladu studničnú vodu o teplote 8 - 12°C. 2.Vypočítať tepelnú záťaž rodinného domu pre mesiac júl, klimatické podmienky južného Slovenska, dve podlažia 100 až 150 m2. 3. Prenos chladu do klimatizovaných miestností zabezpecit cez radiatorovy system a to a) volnou b) nútenou konvekciou na strane vzduchu pre letné klimatické podmienky.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ESZ Thermal Power Engineering Machinery and Equipment-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.