Jul 16, 2018   1:09 a.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Znižovanie solárnej tepelnej záťaže továrenských hál v lete, najmä cez strechy.
State of topic: approved (prof. Ing. František Urban, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Ústav energetických strojov a zariadení - FME
Max. no. of students: 1
Academic year:2016/2017
Proposed by: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Summary: Navrhnúť riešenia pomocou ne-strojných opatrení (adiabatické rozstreky, vrstvenie striech, konvektívne a antiradiačné opatrenia) Špecifikácia zadania: - Výpočet a overenie tepelného zaťaženia továrenských hál v letných mesiacoch: Výpočet realizovať pre štatisticky najteplejší júlový týždeň. Počítať s teplotou čiernej asfaltovej strechy 70°C. Preveriť stavebné riešenie továrenskej haly VW (primárne lakovne) v Bratislave, vypočítať tepelné odpory stavebnej konštrukcie a odhadnúť orientačnú tepelnú záťaž od technológie a vypočítať záťaž od slnečnej radiácie. Vypočítať potrebný chladiaci výkon, resp. potrebu odvetrávania haly. - Navrhnúť a vypočítať aspoň tri rôzne varianty znižovania tepelnej záťaže strechy pasívnymi opatreniami: a) antiradiačnými opatreniami b) adiabatickými riešeniami c) izolačnými a voľnokonvektívnymi opatreniami d) posúdiť vhodnosť priameho a nepriameho adiabatického chladenia pre podmienky výrobných hál. - Vhodné riešenie rozpracovať do realizačnej podoby pre konkrétnu výrobnú halu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ESZ Thermal Power Engineering Machinery and Equipment-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.