Jul 16, 2018   1:10 a.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Prediktívne riadenie vibrácií pomocou polí užívateľom programovateľných logických členov
Title of topic in English: Model predictive vibration control using field programmable gate arrays
State of topic: approved (prof. Ing. Justín Murín, DrSc., prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Institute of automation, measurement and applied informatics - FME
Max. no. of students: --
Academic year:2017/2018
Proposed by: doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Annotation: Úlohou dizertanta je preskúmať rôzne možnosti využitia polí užívateľom programovateľných logických členov (FPGA) na aktívne riadenie nežiadúcich vibračných javov. Hradlové pole umožňujú vyhotovenie hardvérovej reprezentácie algoritmu, čo môže zrýchliť výpočtový čas vyspelých riadiacich algoritmov prediktívneho riadenia. Rádové zrýchlenie času výpočtu zároveň umožní ich využitie pre rýchle mechatronické sústavy ako sú systémy tlmenia vibrácií.
Annotation in English: The role of the doctoral student is to research the possibilities to use field programmable gate arrays (FPGA) for the active control of unwanted vibration phenomena. Gate arrays enable the user to create a hardware representation of the underlying control algorithm, which can make the computation task times of modern model predictive algorithms faster. This order-of-a-magnitude speed enhancement may enable one to use these algorithms for fast mechatronic systems, such as active vibration controlLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-MECHTxA Mechatronics (in english language)-- not entered -- -- not entered --
D-AISP Automation and Informatics of Machines and Processes-- not entered -- -- not entered --
D-MECHT Mechatronics-- not entered -- -- not entered --
D-MECH Mechatronics-- not entered -- -- not entered --
D-MECHxA Mechatronics (in english language)-- not entered -- -- not entered --