Jun 20, 2018   10:46 p.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh zabezpečenia robotického pracoviska a jeho simulácia v prostredí SIEMENS Tecnomatix PLM Process Simulate.
State of topic: approved (prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Institute of automation, measurement and applied informatics - FME
Max. no. of students: 2
Academic year:2016/2017
Proposed by: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Summary: 1. Teoreticky naštudujde danú problematiku bezpečnosti robotických pracovísk v zmysle príslušných noriem a preskúmajte možnosti implementácie daných poznatkov v simulačnom softvérovom prostredí SIEMENS Tecnomatix Process Simulate. 2. Prakticky aplikujte dané poznatky do návrhu logistickej výrobnej linky v prostredí SIEMENS Tecnomatix Process Simulate. 3. Vyhodnoťte zistené skutočnosti možnosti implementácie zabezpečenia robotických pracovísk v danom softvérovom prostredí s ohľadom na ich vlastnú fyzickú realizovateľnosť.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-AISP Automation and Informatics of Machines and Processes-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.