Jun 20, 2018   5:36 p.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vnorené interpolačné riadenie reálneho mechatronického systému
State of topic: approved (prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Gulan, PhD.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Institute of automation, measurement and applied informatics - FME
Max. no. of students: 1
Academic year:2016/2017
Proposed by: Ing. Martin Gulan, PhD.
Summary: Zadanie práce možno zhrnúť do nasledujúcich bodov: 1. výber reálneho laboratórneho modelu pre efektívnu implementáciu prediktívneho riadenia, napr. systém guľôčka na ploche; 2. odvodenie matematického modelu a uplatnenie vhodnej metódy odhadu stavu, príp. parametrov, pre potreby stavového regulátora; 3. programové spracovanie problému implicitného/explicitného optimálneho riadenia a jeho simulačné otestovanie v uzavretej slučke (MATLAB/Simulink) 4. analýza navrhnutých algoritmov z hľadiska hardvérových špecifikácií danej vnorenej riadiacej platformy na báze mikropočítača (implementácia v jazyku C), t.j. v prípade potreby použitie časovo/pamäťovo efektívnejších algoritmov, efektívnejšieho optimalizačného riešiča, a pod.; 5. praktická implementácia navrhnutých efektívnych algoritmov na reálny systém, a experimentálna verifikácia ich funkčnosti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AISP Automation and Informatics of Machines and Processes-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.