Jul 18, 2019   5:03 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh rekonštrukcie cestnej komunikácie v danej lokalite
Title of topic in English: Desing the reconstruction of road in given location
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Bačová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Transport Construction and Traffic - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Katarína Bačová, PhD.
Summary: Na základe poskytnutých podkladov o danej lokalite, navrhnite rekonštrukciu cestnej komunikácie. Zohľadnite všetky potreby daného územia (hospodárstvo, demografické údaje, iné požiadavky) a vypracujte návrh rekonštrukcie z hľadiska smerového, výškového vedenia, šírkového usporiadania. Vykonajte alternatívny návrh konštrukcie vozovky. Diplomová práca bude obsahovať časť textovú (technická správa, výpočty, stanovenie indexu prevádzkovej spôsobilosti, atď.) a výkresovú. Výkresy, ich skladbu stanoví vedúca diplomovej práce.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-DOS dopravné stavby-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.