23. 8. 2019  4:09 Filip
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh rekonštrukcie cestnej komunikácie v danej lokalite
Název tématu anglicky: Desing the reconstruction of road in given location
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Katarína Bačová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra dopravných stavieb (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Katarína Bačová, PhD.
Abstrakt: Na základe poskytnutých podkladov o danej lokalite, navrhnite rekonštrukciu cestnej komunikácie. Zohľadnite všetky potreby daného územia (hospodárstvo, demografické údaje, iné požiadavky) a vypracujte návrh rekonštrukcie z hľadiska smerového, výškového vedenia, šírkového usporiadania. Vykonajte alternatívny návrh konštrukcie vozovky. Diplomová práca bude obsahovať časť textovú (technická správa, výpočty, stanovenie indexu prevádzkovej spôsobilosti, atď.) a výkresovú. Výkresy, ich skladbu stanoví vedúca diplomovej práce.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-DOS dopravné stavby-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.