17. 8. 2019  19:31 Milica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh rekonštrukcie cestnej komunikácie v danej lokalite
Názov témy anglicky: Desing the reconstruction of road in given location
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Bačová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Katarína Bačová, PhD.
Abstrakt: Na základe poskytnutých podkladov o danej lokalite, navrhnite rekonštrukciu cestnej komunikácie. Zohľadnite všetky potreby daného územia (hospodárstvo, demografické údaje, iné požiadavky) a vypracujte návrh rekonštrukcie z hľadiska smerového, výškového vedenia, šírkového usporiadania. Vykonajte alternatívny návrh konštrukcie vozovky. Diplomová práca bude obsahovať časť textovú (technická správa, výpočty, stanovenie indexu prevádzkovej spôsobilosti, atď.) a výkresovú. Výkresy, ich skladbu stanoví vedúca diplomovej práce.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-DOS dopravné stavby-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.