16. 6. 2019  4:32 Blanka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza požiarnej odolnosti rámu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Max. počet studentů: 5
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Abstrakt: Poslucháč teoreticky spracuje problematiku požiarneho namáhania konštrukcií podľa Eurokódov. Zhodnotí výpočtové metódy na analýzu vplyvu teploty na konštrukciu. Na konkrétnej konštrukcii urobí parametrickú štúdiu vplyvu teploty na konštrukciu. Simulovaním namáhania konštrukcie na počítači metódou MKP ilustruje namáhanie konštrukcií od požiaru.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.