16. 6. 2019  21:35 Blanka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza požiarnej odolnosti rámu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky - SvF
Max. počet študentov: 5
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Abstrakt: Poslucháč teoreticky spracuje problematiku požiarneho namáhania konštrukcií podľa Eurokódov. Zhodnotí výpočtové metódy na analýzu vplyvu teploty na konštrukciu. Na konkrétnej konštrukcii urobí parametrickú štúdiu vplyvu teploty na konštrukciu. Simulovaním namáhania konštrukcie na počítači metódou MKP ilustruje namáhanie konštrukcií od požiaru.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.