Aug 20, 2019   2:43 a.m. Anabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Pravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systému
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Structural Mechanics - FCE
Max. no. of students: 3
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Summary: Diplomant spracuje problematiku pravdepodobnostnej a citlivostnej analýzy spoľahlivosti konštrukčného systému budovy s využitím simulačných metód pre kombinácie zaťažení podľa odporúčaní Eurokódov. Numerickou analýzou na MKP modeli sa urobí parametrická štúdia odolnosti nosných prvkov konštrukcie. Diplomová práca bude spracované v nasledovnej štruktúre : - Teoretický úvod - Metodika, použité výpočtové metódy a prostriedky - Popis objektu - nosný systém, lokalizácia v teréne, vzťah k okoliu, východzia dokumentácia, - Výpočtová schéma - popis modelu, okraj.podmienok, väzieb - Zaťaženie a kombinácia zaťažovacích stavov, - Výpočtový model a výpočtové metódy, - Vyhodnotenie statických výpočtov, - Návrh a posúdenie hlavných nosných prvkov - Závery - technicko ekonomické zhodnotenie návrhu, tech.správa a odporúčaniaLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie-- not entered --
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-DOS dopravné stavby-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCE15505_SV Structural Analysis