17. 6. 2019  9:07 Adolf
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Moderné formy maloobchodu
Názov témy anglicky: Modern forms of retail trade
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií - ÚM OUP REK
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Abstrakt: Charakteristika a porovnanie "kamenných" obchodov s obchodmi na internete. Obchodovanie prostredníctvom internetu. Trendy vo vývoji internetového obchodovania. Uplatnenie a zhodnotenie internetového obchodovania vo vybranej firme.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.