Jun 19, 2019   7:36 a.m. Alfréd
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Mikroštrukturálne zobrazovanie in vivo magnetickou rezonanciou - traktografia pri skúmaní neurodegenerácie na animálnych modeloch. Kvantifikácia dát pomocou špeciálnych programov.
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Centrálne laboratóriá FCHPT - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Summary: Experimentálna diplomová práca obsiahne meranie in vivo DTI (Difúzny tenzor), ktorý predstavuje difúzne vážené obrazy v mnohých smeroch, prostredníctvom ktorých je možné nahliadnuť do mikroštruktúry traktov (dráh) bielej hmoty v mozgu a mieche. Táto relatívne nová MRI technika umožňuje preskúmať a zaznamenať aj veľmi skoré štádia degenerácie mozgu a miechy. Predmetom skúmania bude konkrétny animálny model degenerácie mozgu a hlavne kvantifikácia DTI dát (nameraných na in vivo MRI pri indukcii magnetického poľa 4,7T) pomocou špeciálneho programu DSI studio.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.