23. 9. 2019  15:25 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Magnetická mikroštruktúra nanokryštalických zliatin
Názov témy anglicky: Magnetic microstructure of nanocrystalline alloys
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Abstrakt: 1. Oboznámiť sa s Mössbauerovou spektrometriou. 2. Oboznámiť sa mikroskopiou atomárnych síl (AFM) a magnetickou silovou mikroskopiou (MFM). 3. Vyšetriť vplyv zloženia a teploty žíhania na štruktúrne a magnetické vlastnosti vybraných nanokryštalických zliatin.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoB-JFI-FI Fyzikálne inžinierstvo
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoB-JFI-JI Jadrové inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.