Jul 23, 2019   8:38 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Meranie koncentrácie rádioaktívneho radónu v pobytových priestoroch
Title of topic in English: Measurement of indoor radioactive radon concentration
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Summary: Cieľom práce je získať prehľad o prírodných zdrojoch žiarenia a ich podiele na ožiarení obyvateľstva, oboznámiť sa s legislatívnym riešením obmedzovania prírodného ožiarenia a spôsoboch znižovania ožiarenia z radónu. V praktickej časti študent uskutoční merania aktivity rádioaktívneho radónu vo vybraných pobytových priestoroch.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-JFI Nuclear and Physical Engineering B-JFI-JI Nuclear Engineering-- not entered --
B-JFI Nuclear and Physical Engineering B-JFI-FI Physical Engineering-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.