Jul 18, 2019   3:48 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Meranie rádioaktivity v životnom prostredí
Title of topic in English: Environmental radioactivity measurement
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Summary: Jednou z významných oblastí radiačnej ochrany je obmedzovanie ožiarenia obyvateľov z prírodných zdrojov žiarenia. Práca sa bude zameriavať na analýzy aktivity prírodných materiálov, v ktorých sa môže technologicky zvýšiť podiel prírodných rádionuklidov. Bude sa jednať hlavne o stavebné materiály, výrobu minerálnych hnojív, filtračné materiály pri príprave vody, odpady z banskej činnosti, odpady z výroby energie a z využitia geotermálnych vôd.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-JFI Nuclear and Physical Engineering B-JFI-FI Physical Engineering-- not entered --
B-JFI Nuclear and Physical Engineering B-JFI-JI Nuclear Engineering-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.