Jul 18, 2019   3:50 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Dizajn meradla rádioaktívnych odpadov z jadrových zariadení
Title of topic in English: Design of radioactive waste measurement facility
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Summary: Práca je zameraná na proces uvoľňovania nerádioaktívnych pevných odpadov z jadrových zariadení do životného prostredia a spôsob rozhodovania či sa jedná o rádioaktívny alebo nerádioaktívny odpad. Súčasťou práce bude spracovať prehľad deštruktívnych a nedeštruktívnych metód merania aktivity rádionuklidov a popis najvýznamnejších ľahko a ťažko merateľných rádionuklidov a spôsob stanovenia ich aktivity v odpade. Získané znalosti budú vo finálnej fáze práce využité pri návrhu meradla, analýze parametrov a ich praktickom testovaní v laboratóriu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-JFI Nuclear and Physical Engineering B-JFI-JI Nuclear Engineering-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.