18. 9. 2019  13:46 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Nanokryštalické zliatiny
Názov témy anglicky: Nanocrystalline alloys
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Abstrakt: 1. Zvládnuť Mössbauerovu spektrometriu, jej meracie techniky a vyhodnocovanie spektier. 2. Pripraviť vzorky nanokryštalických zliatin z amorfných prekurzorov. 3. Charakterizovať ich štruktúru pomocou vhodných analytických metód. 4. Vyšetriť vplyv zloženia a teploty žíhania na štruktúrne a magnetické vlastnosti vybraných nanokryštalických zliatin.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoI-JFI-JI Jadrové inžinierstvo-- nezadané --
I-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoI-JFI-FI Fyzikálne inžinierstvo-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.