Jul 20, 2019   9:36 a.m. Iľja
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zisťovanie rozdelenia prúdov cez bondovacie kontakty výkonového diódového modulu.
Title of topic in English: Analysis of current distribution in bonding contacts of diode power module
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Marek, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Juraj Marek, PhD.
Summary: Naštudovať problematiku voltampérových charakteristík výkonových diódových modulov a problematiku testovania modulov nárazovým prúdom. Vytvoriť analytický model náhradnej odporovej siete pre kontakt čipu bondovacím drôtom s viacerými kontaktami na čipe. Vykonať merania na odvodenie parametrov modelu a vypočítať rozdelenie elektrického prúdu cez čipové kontakty jedného bondovacieho drôtu. Porovnať výsledky modelu s reálne dosiahnutými výsledkami na diódových čipoch s rôznymi počtami čipových kontaktov na bondovacom drôte. Práca pod vedením konzultanta z Semikron. Konzultant: Ing. Ján Halaj, CSc., <jan.halaj@semikron.com>Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-EN Electronics and Photonics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.