17. 9. 2019  21:45 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: IPTV na platforme IMS
Názov témy anglicky: IPTV on IMS Platform
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ladislav Kočkovič
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ladislav Kočkovič
Abstrakt: Riešiteľ analyzuje a popíše platformu IMS. Následne analyzuje metódy prideľovania prenosovej kapacity v IMS sieti pre rôzne typy prevádzky. Uskutoční simuláciu prenosu IPTV obsahu prostredníctvom IMS siete pre zvolenú metódu prideľovania prenosovej kapacity. Výsledky simulácie študent vyhodnotí z hľadiska parametrov QoS.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TLK telekomunikácie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.