Aug 17, 2019   5:03 p.m. Milica
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: IPTV na platforme IMS
Title of topic in English: IPTV on IMS Platform
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ladislav Kočkovič
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ladislav Kočkovič
Summary: Riešiteľ analyzuje a popíše platformu IMS. Následne analyzuje metódy prideľovania prenosovej kapacity v IMS sieti pre rôzne typy prevádzky. Uskutoční simuláciu prenosu IPTV obsahu prostredníctvom IMS siete pre zvolenú metódu prideľovania prenosovej kapacity. Výsledky simulácie študent vyhodnotí z hľadiska parametrov QoS.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TLK Telecommunications-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.