20. 9. 2019  13:42 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh riešenia IPTV služby s využitím IMS siete
Názov témy anglicky: Design of an IPTV Service Using the IMS Network
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ladislav Kočkovič
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ladislav Kočkovič
Abstrakt: Riešiteľ charakterizuje platformu IMS, analyzuje spôsoby prideľovania prenosovej kapacity IPTV toku v IMS sieti s rozličnými typmi prevádzky. Následne navrhne využitie sieťových komponentov pre prenos IPTV v IMS sieti s rozličnými typmi prevádzky a návrh implementuje do zvoleného simulačného prostredia. V záverečnej časti práce vyhodnotí správanie sa sieťových prvkov a dosiahnuté parametre QoS.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TLK telekomunikácie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.