20. 10. 2020  5:22 Vendelín
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Návrh a optimalizácia hybridných systémov na biokatalytickú produkciu prírodných aróm
Název tématu anglicky:
Design and optimisation of hybrid systems for biocatalytic production of natural aromas
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Ján Híveš, PhD., prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Témou dizertačnej práce je návrh hybridných systémov biokatalytická reakcia - on -line separácia produktov (prírodné arómy) z fermentačného média. Pomocou vlastných matematických modelov (overených experimentálne) a simulačného programu ASPEN navrhnúť optimálny hybridný systém a následné separačné kroky na získanie cieľového produktu v požadovanej kvalite
Anotace anglicky: The aim of PhD thesis is design of hybrid systems biocatalytic reaction - on-line separation of products (natural aromas) from fermentation broth. Using own mathematical models (verified by experiments) and simulation program ASPEN propose optimal hybrid system and following separation steps to obtain desired product.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-CHEI chemické inžinierstvo
D-CHEIxA chemické inžinierstvo