25. 9. 2020  2:12 Vladislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Návrh a optimalizácia hybridných systémov na biokatalytickú produkciu prírodných aróm
Názov témy anglicky:
Design and optimisation of hybrid systems for biocatalytic production of natural aromas
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD., prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Anotácia: Témou dizertačnej práce je návrh hybridných systémov biokatalytická reakcia - on -line separácia produktov (prírodné arómy) z fermentačného média. Pomocou vlastných matematických modelov (overených experimentálne) a simulačného programu ASPEN navrhnúť optimálny hybridný systém a následné separačné kroky na získanie cieľového produktu v požadovanej kvalite
Anotácia anglicky: The aim of PhD thesis is design of hybrid systems biocatalytic reaction - on-line separation of products (natural aromas) from fermentation broth. Using own mathematical models (verified by experiments) and simulation program ASPEN propose optimal hybrid system and following separation steps to obtain desired product.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-CHEI chemické inžinierstvo
D-CHEIxA chemické inžinierstvo