16. 9. 2019  4:21 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Exergická analýza využitia hĺbkovej geotermálnej energie pre výrobu elektrického prúdu
Názov témy anglicky: Rebuilding Trabant on an electric car
Stav témy: schválené (prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky - SjF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.
Abstrakt: - Biotermálna energia, - Analýza účinnosti čerpania vody z hĺbky, -Termodynamický výpočet. (Nemecký text nesmie byť bariérou)Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.