Jul 18, 2019   3:56 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh počítačovej siete
Title of topic in English: Design of a Computer Network
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ladislav Kočkovič
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ladislav Kočkovič
Summary: Riešiteľ naštuduje základné princípy návrhu počítačových sietí pre menšie firmy. Navrhne počítačovú sieť z hľadiska služieb, komponentov a ich umiestnenia pre malú firmu. Na zvolenej firme predvedie uplatnenie typizovaných postupov návrhu sietí z hľadiska ich výhod a nevýhod.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-TLK Telecommunications-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.