23. 8. 2019  23:52 Filip
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh počítačovej siete
Název tématu anglicky: Design of a Computer Network
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Ladislav Kočkovič
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Ladislav Kočkovič
Abstrakt: Riešiteľ naštuduje základné princípy návrhu počítačových sietí pre menšie firmy. Navrhne počítačovú sieť z hľadiska služieb, komponentov a ich umiestnenia pre malú firmu. Na zvolenej firme predvedie uplatnenie typizovaných postupov návrhu sietí z hľadiska ich výhod a nevýhod.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-TLK telekomunikácie-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.