19. 8. 2019  20:24 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh počítačovej siete
Názov témy anglicky: Design of a Computer Network
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ladislav Kočkovič
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ladislav Kočkovič
Abstrakt: Riešiteľ naštuduje základné princípy návrhu počítačových sietí pre menšie firmy. Navrhne počítačovú sieť z hľadiska služieb, komponentov a ich umiestnenia pre malú firmu. Na zvolenej firme predvedie uplatnenie typizovaných postupov návrhu sietí z hľadiska ich výhod a nevýhod.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-TLK telekomunikácie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.