17. 10. 2019  7:58 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza pokročilých palivových cyklov za účelom optimalizácie prevádzky jadrových elektrární
Názov témy anglicky: Analyse of advanced fuel cycles for optimal operation of NPPs
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Abstrakt: 1. Popíšte súčasný stav palivových cyklov využívaných vo svete. 2. Analyzujte palivové cykly reaktorov VVER-440. 3. Zhodnoďte faktory vplývajúce na optimálnu dĺžku palivových cyklov. 4. Analyzujte ďalšie možnosti pre nové generácie palivových cyklovObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoB-JFI-JI Jadrové inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.