15. 10. 2019  6:28 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Nové materiály pre uperkritické reaktory
Názov témy anglicky: New materials for supercritical reactors
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Abstrakt: a, Zhrnutie poznatkov o reaktoroch IV. generácie. b, Oboznámenie sa s aktuálnym designom superkritických reaktorov vo svete. c, Štúdium vybraných radiačných a fyzikálnych parametrov s dôrazom na odolnosť vybraných konštrukčných materiálov. d, oboznámenia sa s pozitrónovou anihilačnou spektroskopiou a experimentálne analyzovať pomocou nej defekty vakančného typu na vybraných vzorkách.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvoB-JFI-JI Jadrové inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.