Oct 23, 2019   3:05 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Využitie Teleperm XS demonštrátora pre riadenie modelu primárneho okruhu jadrovej elektrárne
Title of topic in English: Application of Teleperm XS demonstrator for NPP primary circuit control
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Summary: 1. Oboznámte sa s hydromechanickou časťou jadrových elektrární na Slovensku a v zahraničí. Analyzujte súčasný stav riadiacich systémov v jadrovej energetike. Popíšte spôsoby merania jednotlivých fyzikálnych veličín vstupujúcich do riadiacich systémov elektrární. 2. Na základe nadobudnutých vedomostí vytvorte model jednej slučky primárneho okruhu s kompenzátorom objemu a navrhnite jednotlivé merania fyzikálnych veličín a akčné členy s ohľadom na kapacitu demonštrátora TXS. 3. Vytvorte a aplikujte logické diagramy riadiaceho systému pre správne správanie sa celého modelu primárnej slučky. Odborný konzultant: Ing. Matúš Saro, ÚJFI FEI STUBALimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
B-JFI Nuclear and Physical Engineering B-JFI-JI Nuclear Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.