Oct 23, 2019   3:08 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza podmienok pre optimálny výber hlbinného úložiska RAO v podmienkach Slovenskej a Českej republiky
Title of topic in English: Analyse of conditions for optimal selection of nuclear waste geological disposal in Czech and Slovak Republic
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Summary: 1. Oboznámte sa o štruktúrov výberových podmienok pre výstavbu hlbinných úložísk v Európe. 2. Analyzujte súčasný stav vo výbere a skúmaní vhodných lokalít pre Hlbinné úložisko v ČR a na Slovensku. 3. porovnajte technické a ekonomické parametre pre hlbinné úložiská v ČR a SR.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
B-JFI Nuclear and Physical Engineering B-JFI-JI Nuclear Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.