20. 10. 2020  11:45 Vendelín
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Návrh a implementácia softvérového senzora pre riadenie optiky iónového zväzku 500 kV iónového implantátora MTF STU
Název tématu anglicky: Design and implementation of a software sensor for ion-beam optics control of the 500 kV ion implanter at MTF STU
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Pavol Noga, PhD.
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom práce je vytvoriť tzv. softvérový senzor, ktorý bude slúžiť v spätnej väzbe riadenia iónooptického systému, čiže transportu iónového zväzku, od zdroja po terčovú komoru. Na základe dostupných dát zo snímačov a riadiacich signálov sa vytvorí výpočtový model celej trasy iónového zväzku, ktorý bude poskytovať chýbajúce dáta pre automatické riadenie transportu a kvality iónového zväzku. Výsledky práce sa využijú pri optimalizácii prevádzky iónových urýchľovačov. V rámci riešenia práce sa budú modelovať elektrické a magnetické polia pomocou metódy konečných prvkov alebo metódy konečných diferencii (softvér Simion, Comsol, a pod.) pomocou ktorých sa vytvoria modely jednotlivých komponentov iónooptického systému. Následne sa modely budú zjednodušovať za účelom nasadenia v reálnom čase v riadiacom systéme. Skúsenosti s programovaním vítané.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.