Dec 12, 2019   5:07 p.m. Otília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh a implementácia softvérového senzora pre riadenie optiky iónového zväzku 500 kV iónového implantátora MTF STU
Title of topic in English: Design and implementation of a software sensor for ion-beam optics control of the 500 kV ion implanter at MTF STU
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Noga, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Pavol Noga, PhD.
Summary: Cieľom práce je vytvoriť tzv. softvérový senzor, ktorý bude slúžiť v spätnej väzbe riadenia iónooptického systému, čiže transportu iónového zväzku, od zdroja po terčovú komoru. Na základe dostupných dát zo snímačov a riadiacich signálov sa vytvorí výpočtový model celej trasy iónového zväzku, ktorý bude poskytovať chýbajúce dáta pre automatické riadenie transportu a kvality iónového zväzku. Výsledky práce sa využijú pri optimalizácii prevádzky iónových urýchľovačov. V rámci riešenia práce sa budú modelovať elektrické a magnetické polia pomocou metódy konečných prvkov alebo metódy konečných diferencii (softvér Simion, Comsol, a pod.) pomocou ktorých sa vytvoria modely jednotlivých komponentov iónooptického systému. Následne sa modely budú zjednodušovať za účelom nasadenia v reálnom čase v riadiacom systéme. Skúsenosti s programovaním vítané.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AIPP Process Automation and Informatization in Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.