21. 10. 2019  16:51 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh a implementácia softvérového senzora pre riadenie optiky iónového zväzku 500 kV iónového implantátora MTF STU
Názov témy anglicky: Design and implementation of a software sensor for ion-beam optics control of the 500 kV ion implanter at MTF STU
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Pavol Noga, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Pavol Noga, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť tzv. softvérový senzor, ktorý bude slúžiť v spätnej väzbe riadenia iónooptického systému, čiže transportu iónového zväzku, od zdroja po terčovú komoru. Na základe dostupných dát zo snímačov a riadiacich signálov sa vytvorí výpočtový model celej trasy iónového zväzku, ktorý bude poskytovať chýbajúce dáta pre automatické riadenie transportu a kvality iónového zväzku. Výsledky práce sa využijú pri optimalizácii prevádzky iónových urýchľovačov. V rámci riešenia práce sa budú modelovať elektrické a magnetické polia pomocou metódy konečných prvkov alebo metódy konečných diferencii (softvér Simion, Comsol, a pod.) pomocou ktorých sa vytvoria modely jednotlivých komponentov iónooptického systému. Následne sa modely budú zjednodušovať za účelom nasadenia v reálnom čase v riadiacom systéme. Skúsenosti s programovaním vítané.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.