19. 7. 2019  12:27 Dušana
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Identifikácia EEG vzorov pomocou metód strojového učenia
Název tématu anglicky: Design and implementation of a monitoring and control system for home automation
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.
Abstrakt: 1. Analýza možností využitia metód strojového učenia s EEG signálmi 2. Návrh vhodných algoritmov pre identifikáciu menšieho počtu signálov EEG (aj s využitím UML) 3. Implementácia v Matlab 4. Testovanie (s pomocou EPOC) 5. ZhodnotenieOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.