16. 7. 2019  16:11 Drahomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Identifikácia EEG vzorov pomocou metód strojového učenia
Názov témy anglicky: Design and implementation of a monitoring and control system for home automation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.
Abstrakt: 1. Analýza možností využitia metód strojového učenia s EEG signálmi 2. Návrh vhodných algoritmov pre identifikáciu menšieho počtu signálov EEG (aj s využitím UML) 3. Implementácia v Matlab 4. Testovanie (s pomocou EPOC) 5. ZhodnotenieObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.