Oct 19, 2019   10:46 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Malé modulárne reaktory
Title of topic in English: Small modular reactors
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Summary: a, Zhrnutie poznatkov o malých modulárnych reaktoroch a ich aktuálnej výstavbe vo svete. b, Oboznámenie sa s aktuálnym designom modulárnych reaktorov na báze chladív voda a plyn. c, Štúdium vybraných radiačných a fyzikálnych parametrov s dôrazom na odolnosť vybraných konštrukčných materiálov. d, oboznámenia sa s pozitrónovou anihilačnou spektroskopiou a experimentálne analyzovať pomocou nej defekty vakančného typu na vybraných vzorkách.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
B-JFI Nuclear and Physical Engineering B-JFI-JI Nuclear Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.