Jun 20, 2019   10:03 p.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Nelineárna analýza odolnosti konštrukčnej sústavy na pád lietadla
Title of topic in English: Nonlinear analysis of the structure safety under aircraft
State of topic: approved (prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Structural Mechanics - FCE
Max. no. of students: 5
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Summary: Diplomant spracuje problematiku nelineárnej analýzy konštrukčného systému budovy za extrémneho zaťaženia podľa odporúčaní Eurokódov. Numerickou analýzou na MKP modeli sa urobí parametrická štúdia odolnosti nosných systémov (rám, steny,...). Diplomová práca bude spracované v nasledovnej štruktúre : - Teoretický úvod - Metodika, použité výpočtové metódy a prostriedky - Popis objektu - nosný systém, lokalizácia v teréne, vzťah k okoliu, východzia dokumentácia, - Výpočtová schéma - popis modelu, okraj.podmienok, väzieb - Zaťaženie a kombinácia zaťažovacích stavov, - Výpočtový model a výpočtové metódy, - Vyhodnotenie statických výpočtov, - Návrh a posúdenie hlavných nosných prvkov - Závery – technicko-ekonomické zhodnotenie návrhu, tech.správa a odporúčania



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-CE Civil Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.