Oct 17, 2019   11:28 p.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovy
Title of topic in English: Analysis of the fire safety of building structure
State of topic: approved (prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Structural Mechanics - FCE
Max. no. of students: 5
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Summary: Diplomant spracuje problematiku riešenia požiarnej odolnosti konštrukcie budovy simulovaním požiarneho zaťaženia podľa odporúčaní Eurokódov. Numerickou analýzou na MKP sa urobí parametrická štúdia odolnosti nosných prvkov konštrukcie. Diplomová práca bude spracované v nasledovnej štruktúre : - Teoretický úvod - Metodika, použité výpočtové metódy a prostriedky - Popis objektu - nosný systém, lokalizácia v teréne, vzťah k okoliu, východzia dokumentácia, - Výpočtová schéma - popis modelu, okraj.podmienok, väzieb - Zaťaženie a kombinácia zaťažovacích stavov, - Výpočtový model a výpočtové metódy, - Vyhodnotenie statických výpočtov, - Návrh a posúdenie hlavných nosných prvkov - Závery - technicko ekonomické zhodnotenie návrhu, tech.správa a odporúčaniaLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CE Civil Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.