Jul 23, 2019   8:21 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Simulácia a modelovanie elektrických vlastností polovodičových prvkov
Title of topic in English: Simulation and modeling of electrical properties of semiconductor devices
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Aleš Chvála, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Aleš Chvála, PhD.
Summary: Daná téma zahŕňa návrh, analýzu a optimalizáciu polovodičového prvku pre elektronické obvody a systém. Práca pozostáva z návrhu výrobného procesu prvku a simulácii jeho základných elektrických vlastností pomocou komerčného, výkonného, simulačného softvéru. Tieto simulácie nahradzujú v praxi nákladné a zdĺhavé experimentálne práce pri snahe dosiahnuť zlepšenie parametrov súčiastky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ELN Electronics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.