19. 7. 2019  18:15 Dušana
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Simulácia a modelovanie elektrických vlastností polovodičových prvkov
Název tématu anglicky: Simulation and modeling of electrical properties of semiconductor devices
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Aleš Chvála, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Aleš Chvála, PhD.
Abstrakt: Daná téma zahŕňa návrh, analýzu a optimalizáciu polovodičového prvku pre elektronické obvody a systém. Práca pozostáva z návrhu výrobného procesu prvku a simulácii jeho základných elektrických vlastností pomocou komerčného, výkonného, simulačného softvéru. Tieto simulácie nahradzujú v praxi nákladné a zdĺhavé experimentálne práce pri snahe dosiahnuť zlepšenie parametrov súčiastky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-EN elektronika a fotonika-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.