18. 7. 2019  15:38 Kamila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Simulácia a modelovanie elektrických vlastností polovodičových prvkov
Názov témy anglicky: Simulation and modeling of electrical properties of semiconductor devices
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Aleš Chvála, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Aleš Chvála, PhD.
Abstrakt: Daná téma zahŕňa návrh, analýzu a optimalizáciu polovodičového prvku pre elektronické obvody a systém. Práca pozostáva z návrhu výrobného procesu prvku a simulácii jeho základných elektrických vlastností pomocou komerčného, výkonného, simulačného softvéru. Tieto simulácie nahradzujú v praxi nákladné a zdĺhavé experimentálne práce pri snahe dosiahnuť zlepšenie parametrov súčiastky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-EN elektronika a fotonika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.