17. 9. 2019  21:46 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnotenie prevádzky malého fotovoltického systému pripojeného na sieť
Názov témy anglicky: Evaluation of the operation of a small photovoltaic grid connected system
Stav témy: schválené (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Váry, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Michal Váry, PhD.
Abstrakt: 1) Analyzujte vplyv podmienok okolia na prevádzku malého fotovoltického (FV) systému pripojeného na sieť. 2) Spracujte výsledky meraní na malom FV systéme za určité obdobie. 3) Vypracujte analýzu pre konkrétny inštalovaný FV systém v dostupných databázových systémoch. 4) Porovnajte výsledky meraní a výstupov softvérových databázových systémov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ENE elektroenergetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.