21. 8. 2019  20:47 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia budovy
Názov témy anglicky: Design of low temperature space heating and high temperature cooling of building
Stav témy: schválené (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Belo Füri, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technických zariadení budov - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Belo Füri, PhD.
Abstrakt: Návrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia budovy Design of low temperature space heating and high temperature cooling of building Obsah: 1. Vetracie zariadenia, rozdelenie 2. Vlastnosti vnútorného prostredia budov 3. Určenie potreby tepla a chladu priestoru budov 4. Určenie potrebného výkonu vykurovania a chladenia 5. Zdroje nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia budov 6. Zdroje tepla a chladu pre vetracie zariadenia 7. Návrh zdrojov nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia budov 8. Literatúra na rešerš na danú témuObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TZB technické zariadenia budov-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.